Σύγχρονη ελεγκτική: εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύγχρονη ελεγκτική: εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων

Κωσταράς, Γεώργιος

Η ανάπτυξη του μεγέθους μια επιχείρησης επιβάλλει την ενίσχυση και ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου, δηλ. του πλέγματος των ασφαλιστικών δικλείδων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της. Στις μικρότερες επιχειρήσεις η διασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται κυρίως με τη φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη — διευθυντή. Στις μεγαλύτερες πολυμετοχικές επιχειρήσεις η προσέγγιση στο θέμα είναι, κατ’ ανάγκη διαφορετική. Το κόστος της λειτουργίας ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν είναι μηδαμινό αλλά το κόστος της απουσίας ενός τέτοιου συστήματος είναι απείρως μεγαλύτερο. Την ευθύνη της πληρότητας και της καλής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναλαμβάνει ένα ανεξάρτητο” πρόσωπο ή τμήμα εσωτερικού ελέγχου με άμεση και κατ’ ευθείαν πρόσβαση στην διοίκηση της επιχείρησης. Αν στην επιχείρηση σας είναι ήδη θεσμοθετημένος ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογείστε την επάρκεια του υπάρχοντος συστήματος και απαλείψτε τις σοβαρές αδυναμίες που θα εντοπίσετε. Αν η επιχείρηση σας τώρα έχει φθάσει στο σημείο ανάπτυξης που απαιτεί την θεσμοθέτηση ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, αντιμετωπίστε το θέμα με συστηματικότητα και συνέπεια. Η ικανότητα μιας επιχείρησης να παράγει κέρδη είναι το ίδιο σημαντική όσο και η ικανότητα της να τα συντηρεί και να τα διαφυλάσσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.