Ηθική των επιχειρήσεων: παραβιάσεις των επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ηθική των επιχειρήσεων: παραβιάσεις των επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο

Πετρίδης, Γεώργιος

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν περιγράφει ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αφορούν την έννοια της ηθικής γενικότερα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η εφαρμογή των γενικών ηθικών κανόνων στην επιχειρηματική συμπεριφορά, είναι η συνεχιζόμενη δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριφέρονται ηθικά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Για να γίνει επαρκώς κατανοητή η έννοια της εταιρικής ηθικής, πρέπει να περιγράφει το αντικείμενο του ορισμού. Η προσέγγιση οφείλει να κάνει διάκριση ανάμεσα σε αντιλήψεις περί δικαίου, σιοστού και λάθους, θεμιτού και αθέμιτου, ηθικών αξιών και ειδικών ρυθμίσεων συμπεριφοράς ή τακτικών στις οποίες οδηγούν οι αντίστοιχες αντιλήψεις. Η επιχειρηματική δραστηριότητα βασίζεται στη δράση: πραγματοποίηση συναλλαγών, αγοραπωλησιών, παροχή υπηρεσιών, παραγωγή αγαθών, σύναψη συμφωνιών, δημόσιες σχέσεις. Αν υιοθετούσαμε ένα σύστημα προτεραιοτήτων για τις ηθικές αξίες, τα αντικρουόμενα συμφέροντα ενδεχομένως να οδηγούσαν σε τριβές με αρνητικά αποτελέσματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδιώκουν τους στόχους τους, λαμβάνοντας υπόψη τα μέγιστα που προσφέρουν οι βασικές αρχές των θεωριών περί ηθικής, δίχως να ακολουθήσουν κατά απόλυτο τρόπο τις επιταγές της μιας ή της άλλης ηθικής θεωρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.