Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος και το ευρώ: μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του νέου νομισματικού συστήματος που διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος και το ευρώ: μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του νέου νομισματικού συστήματος που διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό χώρο

Τσαρσιταλίδου, Όλγα

Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος καθότι και η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος,είναι το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας, στο οποίο γίνεται εκτενής ανάλυση στα παρακάτω επτά κεφαλαία- της εργασίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφαλαίο γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση των νομισματικών εξελίξεων στο διεθνή χώρο, το πότε ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μιας ζώνης νομισματικής σταθερότητας στην Ευρώπη, μηχανισμοί του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, κρίσεις και προσδιορισμός των ισοτιμιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά των λόγων που οδήγησαν στην ίδρυση του ΕΝΣ, τα πρόσθετα πλεονεκτήματα που επέφερε στις επιχειρήσεις και το τραπεζικό σύστημα, καθορισμός πράσινης ισοτιμίας και το ECU.Στο τρίτο κεφαλαίο αναλύεται η σταθερότητα και η εξέλιξη του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αρχή καθιέρωσης του ευρώ, το νομικό πλαίσιο της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα καθότι η στρατηγική πληροφόρησης του και τα είδη του νομίσματος. Στο πέμπτο και έκτο κεφαλαίο μια εκτενής αναφορά επιπτώσεων και οφελών του ευρώ στο τραπεζικό σύστημα, στα τραπεζικά προϊόντα και στο τομέα των επιχειρήσεων. Τέλος, το έβδομο κεφαλαίο αναφέρεται στις επιπτώσεις χρήσεως του νομίσματος, στις προοπτικές του σε σύγκριση με το δολάριο και στις, προβλέψεις μεγάλων οικονομολόγων και μεγάλων επενδυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.