Σύσταση ανώνυμης εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύσταση ανώνυμης εταιρίας

Καντζούρη, Ευγενία

Ανώνυμη εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα που το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια τις μετοχές (το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 60.000,00 ευρώ), και για τα εταιρικά χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι. Η ανώνυμη εταιρεία αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Οι συνέπειες της νομικής προσωπικότητας είναι ότι: η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει δική της περιουσία ανεξάρτητη από εκείνη που διαθέτουν οι μέτοχοι, έχει την ικανότητα να παρίσταται στα δικαστήρια, έχει δική της επωνυμία, δική της κατοικία (έδρα) και ιθαγένεια. Η ανώνυμη εταιρεία είναι πάντοτε εμπορική με το τυπικό κριτήριο, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχειρήσεως.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.