Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ξενοδοχειακό marketing

Σαρρίδου, Κυριακή
Γραικού, Αναστασία

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός προγράμματος ξενοδοχειακού Μάρκετινγκ πρέπει οπωσδήποτε να εκτιμηθούν και να ελεγχθούν για να μπορέσει η τουριστική επιχείρηση και κατά επέκταση το ξενοδοχείο να βγάλει τα συμπεράσματά της κατά πόσο και μέχρι ποιο σημείο πέτυχε ή όχι τους στόχους που προγραμμάτισε. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Τ.Μ. το ξενοδοχείο κατευθύνει όλες τις δραστηριότητές του με βάση την εξυπηρέτηση του τουρίστα-καταναλωτή και την ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών του με την προσφορά των πιο κατάλληλων αγαθών-υπηρεσιών. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού το ξενοδοχείο πρέπει να παρακολουθεί όλες τις μεταβολές και εξελίξεις που πραγματοποιούνται στην τουριστική αγορά τόσο από άποψη προσφοράς όσο και ζήτησης, και έγκαιρα να προβαίνει, ανάλογα, στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις στην οργανωτική του δομή και λειτουργία. Με έρευνα που έχει γίνει στις διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες και με σύγκριση που έχει γίνει των σημερινών ξενοδοχειακών μονάδων με αυτών του παρελθόντος είναι φανερό πόσο αυτό το πράγμα είναι αληθινό. Πραγματικά έχει διαπιστωθεί ότι τα ξενοδοχεία και γενικά οι τουριστικές επιχειρήσεις κάθε μέρα όλο και πιο πολύ απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας και προσπαθούν όλο και περισσότερο να προσαρμοστούν στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Εδώ ακριβώς φαίνεται η συμβολή του Μάρκετινγκ, που με την εφαρμογή του κατευθύνει τα ξενοδοχεία, και τα προσαρμόζει στις νέες εξελίξεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας τους. Έτσι λοιπόν ο ειδικός του Μάρκετινγκ παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της Τουριστικής Αγοράς. Διαπιστώνει τις ικανότητες των ανταγωνιστών και συγκρίνει τις δυνάμεις της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία είναι αρμόδιος με τις δυνάμεις των άλλων μονάδων, προσδιορίζει τις θετικές ή αρνητικές διαφορές, και προβαίνει στην εκπόνηση πιο ρεαλιστικών προγραμμάτων δράσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.