Οικονομικός ηγέτης και μάνατζμεντ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οικονομικός ηγέτης και μάνατζμεντ

Πελοπίδας, Δημήτριος

Μάνατζμεντ σημαίνει εκτέλεση της εργασίας μέσω άλλων ή ότι κάποιος διευθύνει την εργασία των άλλων. Στην πράξη ο όρος μάνατζμεντ χρησιμοποιείται εναλλακτικά ως διοίκηση, ως οργάνωση, ως διεύθυνση και ως διαχείριση αλλά και ως σύνολο των παραπάνω. Το περιεχόμενο του μάνατζμεντ σημαίνει επιστήμη αλλά και άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι διοικούν. Η επιχείρηση ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί ο μάνατζερ. Τα διοικητικά στελέχη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακρίνονται σε 3 επίπεδα: το ανώτατο, το μεσαίο και το κατώτερο. Αυτά τα επίπεδα σχηματίζουν τη διοικητική πυραμίδα. Η έννοια του μάνατζμεντ διαφοροποιείται σε σχέση με τη έννοιας της ηγεσίας. Έτσι και η έννοια του μάνατζερ είναι διαφορετική από αυτή του ηγέτη. Η ηγεσία είναι η ιδιότητα ενός ατόμου να προΐσταται σε μια ομάδα ανθρώπων και χαρακτηριστικό της είναι η ικανότητα χειρισμού του ανθρώπινου παράγοντα. Ο ηγέτης ξεχωρίζει μέσα σε μια ομάδα, εμπνέει, οραματίζεται, δημιουργεί, καινοτομεί σε αντίθεση με το μάνατζερ που επιλύει προβλήματα, λειτουργεί συγκροτημένα, ορθολογιστικά, εξουσιαστικά και διαθέτει τη δύναμη που του παρέχει η θέση του. Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την ηγεσία, τους τρόπους (στυλ) ηγεσίας και πολλές είναι οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί από μελετητές στον Οικονομικό ηγέτη. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα από τα σπουδαιότερα. Ο οικονομικός ηγέτης οφείλει να έχει όραμα και να διαισθάνεται, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας και “κρίσης”, οφείλει να ενδυναμώνει, να ενθαρρύνει τους υφισταμένους του και να ενσωματώνει τις αξίες του στο διοικητικό σύστημα της επιχείρησης, αξίες όπως ο σεβασμός, η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη και η ομαδικότητα. Συνεπώς ο ρόλος του δεν μπορεί παρά να είναι πολυδιάστατος. Ο οικονομικός ηγέτης του "σήμερα" λοιπόν δεν έχει παρά να "φωτίσει” το μονοπάτι και να προπορευθεί και εμείς απλά θα τον ακολουθήσουμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.