Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Επιχειρηματικά σχέδια

Νανόπουλος, Αθανάσιος

Ο σχεδιασμός αποτελεί ένα εργαλείο της επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και οι μικρομεσαίες προχωρούν στην σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτή η πτυχιακή εργασία που έχει ως θέμα της τα επιχειρηματικά σχέδια δείχνει ουσιαστικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την πλήρη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης. Βεβαίως τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν εφαρμογή σε όλα τα είδη επιχειρήσεων, από τις μεγαλύτερες Α.Ε, μέχρι την μικρότερη επιχείρηση, ο τρόπος που υποδεικνύεται είναι ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις, απλά αλλάζει το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.