Κίνητρα επενδύσεων και ανασταλτικοί παράγοντες επενδύσεων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κίνητρα επενδύσεων και ανασταλτικοί παράγοντες επενδύσεων στην Ελλάδα

Τσίπρα, Μαρία

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα επενδυτικά κίνητρα, καθώς και η εξέταση της πορείας τους στη χώρα μας. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στους παράγοντες που εμποδίζουν την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας που με τη σειρά τους δημιουργούν ζήτηση. Ακολούθως δημιουργούνται κέρδη και στη συνέχεια νέες επενδύσεις, που επιφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Η επένδυση είναι ζωτικής σημασίας ειδικά για τη χώρα μας που διανύει το στάδιο υπανάπτυξης. Επίσης, η ζήτηση και η παραγωγή μειώνονται και η ανεργία διαγράφει ανοδική πορεία. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα δεν είναι ανάλογο με αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόμοιου οικονομικού μεγέθους. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το μικρό επενδυτικό ενδιαφέρον είναι η μείωση στα ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη κινήτρων εξαιτίας των περιορισμών του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και της χειροτέρευσης των οικονομικών συνθηκών της χώρας μας .

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.