Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές εργασιών, ειδικοί φόροι, δηλώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές εργασιών, ειδικοί φόροι, δηλώσεις

Τσεπίδου, Αναστασία

Η εργασία παρουσιάζει τη διαδικασία που χρειάζεται για την έναρξη επαγγέλματος, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, καθώς και τις μεταβολές ή διακοπές εργασιών. Επίσης αναλύονται οι ειδικοί φόροι και τα έντυπα δηλώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Εταιρείες - Φορολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.