Η πορεία της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η πορεία της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Χρόνη, Κωνσταντίνα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται διεξοδικά η πορεία της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) στην Ελλάδα, κυρίως κατά την τελευταία εικοσαετία (1980 - 2000). Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ως σύνολο και ειδικότερα για το ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Όσον αφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, αυτή στηρίχθηκε στην εντατική βιβλιογραφική έρευνα και αναφορά σε εξειδικευμένες και αναγνωρισμένου κύρους βιβλιογραφικές πηγές. Με άλλα λόγια πραγματοποιήθηκε μία εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση κυρίως της ελληνικής βιβλιογραφίας, που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα των' μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό σύγχρονο βιβλιογραφικές πηγές, που αναλύουν εις βάθος το ζήτημα της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.