Ο ρόλος της διαφήμισης στην οικονομία. Σχέση μεταξύ διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων. Αξιοποίηση των διαφημιστικών μέσων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος της διαφήμισης στην οικονομία. Σχέση μεταξύ διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων. Αξιοποίηση των διαφημιστικών μέσων

Τσακίρης, Παναγιώτης
Ζαχαρούδη, Ελένη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλύσουμε την έννοια και τη σημασία της διαφήμισης, τα μέσα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, την επίδρασή της στην καταναλωτική συμπεριφορά του ατόμου, τα πρότυπα και στερεότυπα που δημιουργεί, αλλά και στις διαφορές της διαφήμισης με τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή ενώ ταυτόχρονα θα παρατεθούν κάποιες βασικές έννοιες και ορισμοί της διαφήμισης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει μία οικονομική ανάλυση της διαφήμισης και της επίδοσής της στην οικονομία. Το τρίτο κεφάλαιο, πραγματεύεται την κοινωνική επίδραση της διαφήμισης, όσον αφορά τη δημιουργία προτύπων και στερεοτύπων και της επίδρασής της στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα μέσα με τα οποία γίνεται η διαφήμιση καθώς και η αξιοποίησή τους για τη δημιουργία της διαφημιστικής καμπάνιας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σχέση των δημοσίων σχέσεων με τη διαφήμιση και κυρίως να καταστήσουμε σαφή την διαφορά των δύο εννοιών. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση της παρούσας πτυχιακής.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.