Διαβουλευτικές δημοσκοπήσεις. Θεωρητική αποτίμηση, αντιπαράθεση με συμβατικές δημοσκοπήσεις, εμπειρική εφαρμογή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαβουλευτικές δημοσκοπήσεις. Θεωρητική αποτίμηση, αντιπαράθεση με συμβατικές δημοσκοπήσεις, εμπειρική εφαρμογή

Αγγελίδου, Νικολέτα

ο θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά τη μελέτη των δύο μορφών δημοσκόπησης, της συμβατικής και της διαβουλευτικής και ειδικότερα της τελευταίας. Στα πλαίσια της θεωρητικής μελέτης αναλύονται η έννοια της δημοκρατίας και τα μοντέλα της. Στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας των πολιτικών δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα και γίνεται αναφορά στη συμβατική δημοσκόπηση, στις κατηγορίες της, στα είδη της καθώς και στα στάδια της. Επίσης παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της. Εν συνεχεία αναφέρεται η διαβουλευτική δημοσκόπηση, τα στάδια της, η εφαρμογή της και τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της. Το ερευνητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την μελέτη των διαβουλευτικών δημοσκοπήσεων που έχει διεξάγει το Κέντρο Διαβουλευτικής δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο J. Fishkin. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη μελέτη των συμβατικών δημοσκοπήσεων οχτώ εταιρειών της Ελλάδας και των ΗΠΑ, μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους τους, για να διαπιστωθεί και εμπειρικά πως έρχονται σε αντιπαράθεση οι συμβατικές με τις διαβουλευτικές δημοσκοπήσεις. Ο σκοπός της έρευνας είναι να τονίσει, μέσα από τα αποτελέσματα της, τις διαφορές και τις ομοιότητες των δύο μορφών δημοσκόπησης και αφετέρου να αποδείξει αν υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής διαφορές στην εφαρμογή των δημοσκοπήσεων. Το κύριο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η εργασία είναι ότι η διαβουλευτική δημοσκόπηση έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών, ώστε στην συνέχεια να μετρήσει την ολοκληρωμένη γνώμη τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσκοπήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.