Συλλογή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων του Προγράμματος: γενετική βελτίωση και αναβάθμιση της βοοτροφίας στο Νομό Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συλλογή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων του Προγράμματος: γενετική βελτίωση και αναβάθμιση της βοοτροφίας στο Νομό Φλώρινας

Βακφάρης, Γεώργιος
Λασηθιωτάκης, Νικόλαος

Σε 537 αγελάδες διαφόρων φυλών, προερχόμενες από εκτροφές του νομού Φλωρίνης , πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε Συγχρονισμό Οίστρων , Τεχνητή Σπερματέγχυση και Εμβρυομεταφορά. Τα σπέρματα και τα έμβρυα προέρχονταν από βελτιωμένα ζώα των φυλών Limousine και Fleckvieh. Το 70% των σπερμάτων προερχόταν από βελτιωτές ταύρους της φυλής Limousine, το 28% των σπερμάτων προερχόταν από βελτιωτές ταύρους της φυλής Fleckvieh και το 2% ήταν έμβρυα και των δυο παραπάνω φυλών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: Πολύ χαμηλό ποσοστό (5%) παρουσίασαν απώλεια σπειράματος, ενώ το (95%) των αγελάδων διατήρησαν κανονικά το σπείραμα καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 ημερών που απαιτεί ο κατασκευαστής. Το ποσοστό των ζώων που εκδήλωσαν οίστρο ήταν υψηλό, ενώ το ποσοστό επιστροφών σε οίστρο κυμάνθηκε στο 25% . Παράλληλα το ποσοστό των αγελάδων που κυοφόρησαν κυμάνθηκε στο 75%.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Γενετική
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.