Ο Φ.Π.Α.: ενδο-κοινοτικές συναλλαγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο Φ.Π.Α.: ενδο-κοινοτικές συναλλαγές

Αυγέρης, Ευστράτιος Γ.
Μπάτζιος, Ιωάννης Κ.

Σκοπός της πτυχιακής είναι να παρουσιάσει τη βασική έννοια του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), την ιστορική αναδρομή του, τη φύση του καθώς και τη βάση επιβολής του. Αναλύει τους υπόχρεους τήρησης βιβλίων και τα στοιχεία των επιτηδευματιών. Για τον σκοπό αυτό βρήκα παραδείγματα νομοθετήματα και έντυπα για την πληρέστερη ενημέρωση επιχειρηματιών και ιδιωτών για ότι ισχύει σήμερα σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα και την Ε.Έ.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.