Ευρωβουλευτές στο διαδίκτυο: ανάλυση ιστοσελίδων ευρωβουλευτών της θητείας 2004-2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ευρωβουλευτές στο διαδίκτυο: ανάλυση ιστοσελίδων ευρωβουλευτών της θητείας 2004-2009

Τογκαρίδου, Κωνσταντίνα

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην καταγραφή της χρήσης του διαδικτύου από τους Ευρωβουλευτές μέσω της ύπαρξης προσωπικών ιστοσελίδων τους κατά την περίοδο2004-2009 για κάθε κράτος μέλος της Ευρώπης των 27 χωρών και συνολικά για όλη την Ευρωπαική Ένωση. Μέσω της ανάλυσης των ιστοσελίδων των Ευρωβουλευτών γίνεται προσπάθεια εξακρίβωσης των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την ιστοσελίδα του Ευρωβουλευτή και συγκεκριμένα παρουσιάζεται η ανάλυση του πληροφοριακού και διαδραστικού σταδίου, με αναλυτική καταγραφή των δεικτών που συνθέτουν το πληροφοριακό και το διαδραστικό στάδιο όπως αυτά παρουσιάζονται στο φύλλο αξιολόγησης καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συγκριτικά το πληροφοριακό και το διαδραστικό στάδιο με προσπάθεια προσέγγισης των αιτιών που οδήγησαν στα αποτελέσματα της εργασίας. Η Ευρωπαική Ένωση με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων προωθεί την χρήση των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών, με σκοπό την εξοικίωση του πολίτη με το διαδίκτυο και την πιο ευρεία χρήση αυτού. Οι ευρωβουλευτές ως φορείς της πολιτικής της Ευρωπαικής Ένωσης οφείλουν να προωθήσουν τις συγκεκριμένες πολιτικές και να προσεγγίσουν τον πολίτη-επισκέπτη του διαδικτύου. Με την παρούσα εργασία γίνεται μία εκτενής συζήτηση επι του θέματος «Ευρωπαική Ένωση-Διαδίκτυο-Ευρωβουλευτές» και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την αλληλοεξάρτηση των τριών ανωτέρω παραμέτρων σχετικά με την χρήση του διαδικτύου. Στο τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας σχετικά με την χρήση του διαδικτύου τόσο από τους Ευρωβουλευτές μέσω των προσωπικών τους ιστοσελίδων όσο και από τους πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης και γενικότερα οι προοπτικές χρήσης του διαδικτύου στις εκλογές του 2014.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.