Παρουσίαση υπάρχουσας Ε.Π.Ε. "ΓΑΖΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε.": διεθνείς και εθνικές μεταφορές.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Παρουσίαση υπάρχουσας Ε.Π.Ε. "ΓΑΖΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε.": διεθνείς και εθνικές μεταφορές.

Σαλιαγκόπουλος, Παναγιώτης

Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα χαρακτηριστικά των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και στο δεύτερο μέρο η εταιρεία "ΓΑΖΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε.": διεθνείς και εθνικές μεταφορές. Η καινοτομία του νόμου 3190 είναι, ότι κατάργησε την απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη των εταίρων (και αυτή είναι η διαφορά της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από την ομόρρυθμη εταιρία) και ότι τα εταιρικά μερίδια δεν παρίστανται με μετοχές, πράγμα το οποίο τη διαστέλλει από την ανώνυμη εταιρία. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, που' για μεν τα εμπορικά χρέη ευθύνεται το νομικό πρόσωπο με την περιουσία του και όχι οι εταίροι, το δε κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τμήματα, τα εταιρικά μερίδια. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο των προσωπικών, όσο και των κεφαλαιουχικών εταιριών. Η επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχειρήσεως, μπορεί όμως να σχηματιστεί και από τα δύο στοιχεία, δηλαδή από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων και από το αντικείμενο της επιχειρήσεως. Στην επωνυμία της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και όχι τα αρχικά γράμματα: Ε.Π.Ε. Η εταιρική επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης πρέπει σε δύο μήνες από την έναρξη των εργασιών να δηλωθεί στο επιμελητήριο της έδρας και των υποκαταστημάτων της εταιρίας. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική σύμφωνα με το τυπικό κριτήριο, επειδή, τηρήθηκαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις οποίες ο νόμος ορίζει για τη σύσταση της εταιρίας. Ο σκοπός της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, όπως κάθε εταιρίας, πρέπει να αναγράφεται στο καταστατικό πρέπει να είναι θεμιτός και να μην αντίκεται στα χρηστά ήθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)