Το εμπόριο ως μορφή μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το εμπόριο ως μορφή μάρκετινγκ

Σιώκης, Γρηγόριος

Η παρούσα διπλωματική εργασία «Το εμπόριο ως μορφή μάρκετινγκ» προδιαθέτει από μόνος του για την αναφορά στη δύναμη των πωλήσεων γιατί οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν πάντα το μοναδικό στοιχείο που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα είδη του εμπορίου αναλύει τα χαρακτηριστικά τους, και διαχωρίζει τις λειτουργίες τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στις λειτουργίες του μάρκετινγκ και στις μεταβλητές που απαρτίζουν το μίγμα του μάρκετινγκ. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος ακολουθεί ανάλυση των λειτουργιών των πωλήσεων που συνδέεται με όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες έχοντας ως βάση την εκάστοτε στρατηγική της εταιρίας. Το εμπόριο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα. Ένας από τους συντομότερους ορισμούς του μάρκετινγκ είναι: «η ικανοποίηση αναγκών με επικερδή τρόπο». Η έννοια του μάρκετινγκ τις περισσότερες φορές είναι μια ασαφής ιδέα για αρκετές επιχειρήσεις κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους. Συνήθως το κόστος της εφαρμογής και της εντάξης του μάρκετινγκ στις καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης θεωρείται μεγάλο. Αυτό που δε γίνεται άμεσα κατανοητό είναι ότι το φαινομενικά αυτό μεγάλο κόστος ενός καλά σχεδιασμένου μίγματος μάρκετινγκ, θα επιτύγχανε κερδοφορία και θα απάλλασε τις επιχειρήσεις αυτές από την υποβάθμιση.

Thesis
NonPeerReviewed

Πωλήσεις
Εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.