Η κλασική σχολή οικονομικής σκέψης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η κλασική σχολή οικονομικής σκέψης

Τσαγγαλίδου, Ελισσάβετ
Τύπου, Άννα

Η παρακάτω εργασία έχει θέμα την Κλασική Σχολή Οικονομικής Σκέψης, αλλιώς Κλασική Πολιτική Οικονομία ή Κλασική Οικονομία. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία της ηθικής φιλοσοφίας. Ο κύριος εκφραστής της Κλασικής Σχολής Σκέψης, ο Adam Smith, ήταν ηθικός φιλόσοφος και όλη η θεωρία του βασίστηκε στην θεωρία του Φιλελευθερισμού, και ιδιαίτερα του Οικονομικού Φιλελευθερισμού, έννοιες οι οποίες αναλύονται εκτενέστερα στα δύο επόμενα κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Από το τέταρτο μέχρι και το έβδομο γίνεται ανάλυση της ζωής των κύριων εκφραστών της Κλασικής Σχολής Οικονομικής Σκέψης, Adam Smith (1723 - 1790). David Ricardo( 1772 - 1823), Thomas Malthus (1766-1834), και John Stuart Mill (1773-1836). Στο όγδοο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο, αναλύεται η ζωή και τα βασικά σημεία της θεωρίας του Carl Μ8Γχ. ο οποίος από κάποιους θεωρείται ότι ανήκει στην Κλασική Σχολή Σκέψης, από κάποιους άλλους όχι. Ημείς προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε την άποψη ότι ο Μαρξ ήταν και αυτός ένας από τους Κλασικούς. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας γράφηκαν τα συμπεράσματα μας. Ακολουθεί λίστα με τις Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της εργασίας. Γλωσσάριο στο οποίο εξηγούνται κάποιες άγνωστες έννοιες που αναφέρονται μέσα στην εργασία και Παράρτημα στο οποίο υπάρχουν ένα σχήμα σχετικό με τον καταμερισμό της εργασίας, ένα παράδειγμα για τον Νόμο της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους και ένα κείμενο του J.S. Mill για τη θέση των γυναικών το οποίο είχε εκφωνήσει ο ίδιος μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική φιλοσοφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.