"Ελλάδα - Αλβανία" : η ρητορική στον ημερήσιο τύπο πριν και μετά από μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
"Ελλάδα - Αλβανία" : η ρητορική στον ημερήσιο τύπο πριν και μετά από μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση

Πετρίδου, Ελευθερία-Παρθενόπη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την διαμόρφωση της ρητορικής του ημερήσιου τύπου σε συνάρτηση με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός, το οποίο έγκειται στην αθλητική σφαίρα. Πιο συγκεκριμένα την ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των εθνικών ομάδων της Ελλάδας και της Αλβανίας, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2005. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της καταγραφής του τρόπου διαμόρφωσης της ημερήσιας διάταξης , σε συνάρτηση με τα πλαίσια (Ελλάδα - Αλβανία) και της χρονικής εγγύτητας του αναμενόμενου γεγονότος (πριν και μετά την ποδοσφαιρική αναμέτρηση). Τα παραπάνω εξετάσθηκαν μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των σχετικών δημοσιευμάτων. Τα προκύπτοντα συμπεράσματα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, συνδυάστηκαν με το ήδη σχεδιασμένο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.