Πράσινες ειδήσεις στον ελληνικό τύπο: μια μελέτη περίπτωσης των εφημερίδων Ελευθεροτυπίας και Καθημερινής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πράσινες ειδήσεις στον ελληνικό τύπο: μια μελέτη περίπτωσης των εφημερίδων Ελευθεροτυπίας και Καθημερινής

Γκρεμούλα, Αθηνά

Στην αρχή της εργασίας οριοθετείται η διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και στη συνέχεια η ρήξη της ισορροπίας αυτής με αποτέλεσμα την εμφάνιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ρόλο που παίζουν οι δημοσιογράφοι αυτών των θεμάτων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και κατά συνέπεια στην αποτελεσματικότερη ανάδειξη των λύσεων των προβλημάτων. Στο δεύτερο μέρος η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της παρουσίασης των περιβαλλοντικών θεμάτων από τις εφημερίδες Καθημερινή και Ελευθεροτυπία. Η μελέτη έγινε στα δημοσιεύματα των παραπάνω εφημερίδων για το χρονικό διάστημα από 1/8/2008 έως 31/1/2009. Καταγράφηκαν συνολικά 200 άρθρα και στις δύο εφημερίδες. Στη συνέχεια τα άρθρα κατηγοριοποιήθηκαν, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα της μελέτης των άρθρων καταγράφηκαν σε 4 πίνακες: 1) Ποσότητα άρθρων που ερευνήθηκαν σε κάθε εφημερίδα ανά μήνα, 2) Θέματα που απασχόλησαν πιο συχνά τις εφημερίδες, 3) Ιδιότητα του συγγραφέα κάθε άρθρου, 4) Γεωγραφική κατανομή άρθρων. Από τη μελέτη των δημοσιευμάτων των δύο εφημερίδων προκύπτει ότι τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχόλησαν πιο συχνά αυτές είναι: η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η διαχείριση απορριμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.