Παραταξιακή ταύτιση και εκλογική συμπεριφορά: μελέτη της ψήφου των πολιτών του Νομού Καστοριάς: με ερωτηματολόγιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραταξιακή ταύτιση και εκλογική συμπεριφορά: μελέτη της ψήφου των πολιτών του Νομού Καστοριάς: με ερωτηματολόγιο

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος
Ιάσονος, Πολυξένη

Η έρευνα αυτή μελετά την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών του Νομού Καστοριάς καθώς και τους παράγoντες που την επηρεάζουν. Για την επιτυχή και αποτελεσματική εξαγωγή των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε πρωτογενή έρευνα (με τη μέθοδο προσωπικών συνεντεύξεων) με ερωτηματολόγια, σε τρία χωριά της περιοχής (Μεσοποταμία, Τοιχιό και Πεντάβρυσος).Το δείγμα μας αποτελείται από 245 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Μέσα από την έρευνά μας αποδεικνύεται ότι σημαντικό παράγοντα αποτελεί η παραταξιακή ταύτιση καθώς επίσης και η κομματική ταύτιση. Και οι δύο παραπάνω παράγοντες, με βάση το δείγμα μας, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά πάνω από το 55% και στις δύο περιπτώσεις. Είναι εύλογο λοιπόν ότι οι δύο αυτοί παράγοντες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικοί, για την εκλογική συμπεριφορά. Στην έρευνα αναλύονται και τους λόγους οι οποίοι οδηγούν στην παραταξιακή και την κομματική ταύτιση. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι ούτε τα εργατικά χαρακτηριστικά ούτε όμως και η συχνότητα εκκλησιασμού, παρότι διαφαίνονται κάποιες ενδείξεις, οι ενδείξεις αυτές δεν αρκούν για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η κύρια μεταβλητή η οποία ξεκάθαρα επηρεάζει την παραταξιακή όσο και την κομματική ταύτιση είναι η εθνοτική ένταξη, η καταγωγή δηλαδή του ερωτώμενου. Μέσα από την έρευνά μας γίνεται ξεκάθαρο, ότι οι πόντιοι ταυτίζονται με τη Δεξιά και τα κόμματα αυτής, και οι ντόπιοι με την Αριστερά και τα κόμματα αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική κουλτούρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.