Άσκηση πίεσης για τη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση του ατυχήματος Prestige 2002

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Άσκηση πίεσης για τη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση του ατυχήματος Prestige 2002

Μπαϊρακτάρης, Κωνσταντίνος

Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από την ανάλυση μίας περίπτωσης αντιμετώπισης οικολογικής κρίσης, να διερευνηθούν οι πολιτικές πρακτικές και τις διαδικασίες σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, που οδήγησαν σε τελικές αποφάσεις και κοινές πολιτικές. Η δημοκρατική διαβούλευση μεταξύ των οργάνων της Ε. Ε. και των διεθνών οργανισμών που εμπλέκονταν σε αποφάσεις Διεθνούς Δικαίου, εμπεριέχει και στοιχεία άρθρωσης πολιτικο -οικονομικών συμφερόντων από τους συμμετέχοντες κρατικούς, διακρατικούς και ανεξάρτητους οργανισμούς. Η περίπτωση του ατυχήματος του δεξαμενόπλοιου Prestige τον Νοέμβριο του 2002, στις ακτές ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και η ρύπανση που ακολούθησε την βύθισή του, υπήρξε ο καταλύτης των ήδη ενεργοποιημένων, λόγω του προηγηθέντος ατυχήματος με το πλοίο Erika, αντανακλαστικών της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής. Η ταχεία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κατάθεση μίας σειράς προτάσεων προς Οδηγία, έθεσε τις διαδικασίες, σε επίπεδο οργάνων Ε.Ε., σε εφαρμογή. Η επίσπευση της απόσυρσης των δεξαμενόπλοιων μονού πυθμένα και μετέπειτα η πρόταση για την εισαγωγή κυρώσεων για αδικήματα ρύπανσης, υπήρξαν για μία πενταετία οι αιχμές του δόρατος της προτεινόμενης πολιτικής ασφάλειας των θαλασσών και του υδάτινου γενικά περιβάλλοντος και το στοίχημα της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος ενάντια σε ιδιωτικώς δρώντες ομάδες άρθρωσης συμφερόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Θάλασσα - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.