Τα ευρωπαϊκά κόμματα στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τα ευρωπαϊκά κόμματα στο διαδίκτυο

Ζελεπού, Ευθυμία

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα εθνικά κόμματα ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της, εξάλλου, είναι να απαντήσει, στο κύριο ερώτημα κατά πόσο το διαδίκτυο αποτελεί ικανοποιητικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης όσον αφορά τους κυβερνητικούς θεσμούς καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον πολίτη. Στην ουσία στόχος είναι η μελέτη του διαδικτύου ως άμεσου, αμφίδρομου και διαδραστικού μέσου επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και κομμάτων. Για την ανάλυση και αξιολόγηση των υπό έρευνα ιστοσελίδων η έρευνα χωρίστηκε αρχικά σε τρία στάδια, τα οποία καταγράφονται ως πληροφοριακό στάδιο, διαδραστικότητα και επιδόσεις. Τέλος, τα συμπεράσματα της εργασίας συμπυκνώνονται στα ακόλουθα: Η παραδοσιακή μορφή - δομή της δημοκρατίας επηρεάζεται ριζικά από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και την αμεσότητα και ταχύτητα στην ανταλλαγή πληροφοριών, που οι εξελίξεις αυτές επιτρέπουν, αλλά και επιβάλλουν. Οι πολίτες δεν είναι πλέον απομονωμένοι από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους, αλλά σε διαρκή και άμεση επαφή μαζί τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.