Ελληνική ορνιθοτροφία με έμφαση στην παραγωγή κρέατος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ελληνική ορνιθοτροφία με έμφαση στην παραγωγή κρέατος

Τσώκος, Αθανάσιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με αντικείμενο μελέτης την Ελληνική Ορνιθοτροφία με έμφαση στην παραγωγή κρέατος πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό να αναλυθούν πλήρως οι ακόλουθες πτυχές της: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται την διατροφή των ορνίθων, τον χημικό έλεγχο των ζωοτροφών που πραγματοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την νομοθεσία που ακολουθείται για την ασφάλεια των ζωοτροφών. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην πτηνοτροφία, καθώς και με τις διαδικασίες έγκρισης των εγκαταστάσεων αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προϊόντα πτηνοτροφικής παραγωγής με έμφαση στην παραγωγή κοτόπουλου. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στην προστασία πτηνοτροφικών παράγωγων κατά τη μεταφορά τους. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις ασθένειες που είναι πιθανόν να παρουσιάσουν τα πτηνοτροφικά παράγωγα κατά τη διάρκεια του ενεργητικού τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνοτροφεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.