Στρατηγικές χειρισμού κρίσεων από τις φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Στρατηγικές χειρισμού κρίσεων από τις φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα

Πολυχρονίδου, Άννα

Οι φαρμακευτικές εταιρίες, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και ρόλου τους, έχουν σοβαρούς λόγους να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων - όταν π.χ. όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές από τη διοχέτευση κάποιου ακατάλληλου φαρμάκου στην αγορά. Η παρούσα εργασία, αφού παρουσιάσει το θέμα συνολικά, θα εστιάσει στη διαχείριση κρίσεων στις φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα, θα ερευνήσει και θα αξιολογήσει τα επίπεδα ύπαρξης μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων σε αυτές και θα προτείνει λύσεις για περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος. Οι κρίσεις είναι από τη φύση τους ιδιαίτερες καταστάσεις, καθώς συχνά αποκαλύπτονται με τέτοιο ρυθμό που καθιστά δύσκολη την προσεκτική και υπολογισμένη αντίδραση. Ορισμένες φορές προκύπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ άλλοτε θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και αποφευχθεί. Ωστόσο, το μόνο βέβαιο είναι πως η εμφάνιση κρίσης αποτελεί δοκιμή των ηγετικών ικανοτήτων και της διορατικότητας ενός manager. Φαινομενικά, οι περισσότερες κρίσεις συμβαίνουν ξαφνικά αλλά συχνά έχουν δώσει σημάδια τα οποία γίνονται αντιληπτά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση. Σε γενικές γραμμές, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης μιας κρίσης είναι τα ανώτατα στελέχη να έχουν καταρτίσει εκ των προτέρων σχέδιο δράσης. Σε πρώτη φάση, η άμεση και ξεκάθαρη επικοινωνία δρα ως αντίδοτο. Όταν οι μέτοχοι γνωρίζουν πως ο manager είναι ενήμερος για το πρόβλημα, τότε αυτό είθισται να διατηρεί βραχυπρόθεσμα όσο το δυνατό καλύτερο κλίμα, τουλάχιστον έως ότου το ζήτημα λυθεί ή αντιμετωπιστεί. Όμως, η πλέον συνήθης αντίδραση που παρατηρείται στις επιχειρήσεις είναι οι manager να σιωπούν, ελπίζοντας πως το πρόβλημα θα εξαφανιστεί από μόνο του ή απλά πως δεν θα γίνει αντιληπτό στο κοινό. Η απουσία μίας ολοκληρωμένης εικόνας για το πως και το γιατί εμφανίστηκε η κρίση, έχει ως αποτέλεσμα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να παρατηρείται γενική κατακραυγή από την κοινή γνώμη. Η έλλειψη πληροφοριών τροφοδοτεί τη νευρικότητα, αντί να την κατευνάζει. Σε όλες τις περιπτώσεις, Οι κρίσεις αντιπροσωπεύουν σημείο καμπής για τη φήμη και την υγεία κάθε επιχείρησης, αφήνοντας αρκετές φορές το στίγμα τους και στις δύο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαρμακευτική βιομηχανία
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.