Ελαστικοί προϋπολογισμοί και κοστολόγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ελαστικοί προϋπολογισμοί και κοστολόγηση

Χινοβίτης, Νικόλαος

Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται στους προϋπολογισμούς (προγραμματισμός των επχειρήσεων) και στην κοστολόγηση των επιχειρήσεων, κατά συνέπεια εντάσσεται στα πλαίσια της μακροοικονομίας. Το θέμα των προϋπολογισμών είναι ένα από τα σπουδαιότερα και απαραίτητα σήμερα, εφόσον δεν υπάρχει επιχείρηση, οργανισμός, τμήμα, τομέας ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που να μην ασχολείται και να μην ετοιμάζει προϋπολογισμούς. Αν είναι σωστό ότι σε κάθε επιχειρηματική πράξη ενυπάρχουν τα στοιχεία της προβλέψεως και της συγκρίσεως, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα με το πολυσύνθετο της οικονομικής ζωής. Η επιτυχία μιας επιχείρησης σπάνια επέρχεται κατά τύχη, συνήθως το αποτέλεσμα πραγματοποιείται σαν συνέπεια επιτυχημένων προβλέψεων μελλοντικών γεγονότων, από αυτούς που έχουν την ευθύνη της διοίκησης και κατεύθυνσης της επιχείρησης και διαχείρισης της περιουσίας της. Οι προϋπολογισμοί και οι προβλέψεις αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ποσοτικοποιηθούν οι επιμέρους και τελικοί στόχοι της επιχείρησης. Οι προϋπολογισμοί αναφέρονται στα ποσοτικά μεγέθη (χρήμα και παραγόμενο έργο) του προγράμματος για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο προγραμματισμός αποφέρει σε μια επιχείρηση πολλά οφέλη όπως είναι τα εξής: προαγωγή συνεργασίας, μείωση της αβεβαιότητας, διενέργεια προβλέψεων, περιορισμός κόστους, αύξηση αποδοτικότητας, διενέργεια ελέγχου κτλ. Συνεπώς η επιχείρηση είναι απαραίτητο να καταρτίζει προϋπολογισμούς που θα εξασφαλίζουν την μέλλουσα επιχειρηματική δράση της, ανάλογα με τους παράγοντες που συνιστούν και διαμορφώνουν την κάθε μία λειτουργία μέσα στην επιχείρηση. Στην πραγματικότητα όλες οι επιχειρήσεις είτε καταρτίζουν προϋπολογισμούς είτε όχι, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την μελλοντική οικονομική τους δραστηριότητα. Εν τούτοις η κατάρτιση προϋπολογισμών αναγκάζει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να διατυπώσουν γραπτά τα σχέδια τους και κατά αυτόν τον τρόπο, διαφορετική θα ήταν μια αόριστη και νεφελώδης ιδέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοστολόγηση
Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.