Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Παγκοσμιοποίηση

Μητρομάρα, Φρένια

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η «Παγκοσμιοποίηση». Με τον όρο παγκοσμιοποίηση εννοούμε: την τάση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των χρηματαγορών για εξάπλωση σε οποιασδήποτε χώρα του πλανήτη. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή για την κατανόηση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθώς και οι συνέπειές της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος επηρεασμού της παγκοσμιοποίησης πάνω στις διεθνείς σχέσεις των κρατών.

Thesis
NonPeerReviewed

Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.