Ενοποιημένο υπολογιστικό νέφος και η εφαρμογή του στο taxisnet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ενοποιημένο υπολογιστικό νέφος και η εφαρμογή του στο taxisnet

Μπανάβας, Δημήτριος

Η παρούσα εργασία έχει δομηθεί σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιούμε την προαναφερόμενη βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω από τον όρο του Υπολογιστικού Νέφους. Αναλυτικά θα αναφερθούμε σε ορισμούς που του έχουν δοθεί, στα κύρια χαρακτηριστικά του, στα πλεονεκτήματα του και στους λόγους για τους οποίους σήμερα το Υπολογιστικό Νέφος έχει τόσο μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες). Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης και μετά το πέρας της βιβλιογραφικής επισκόπησης θα δούμε στην πράξη πως το Υπολογιστικό Νέφος βρίσκει εφαρμογή στο TAXISNET, την πιο σύγχρονη εφαρμογή που έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από την Γενική Γραμματεία πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία είναι πολύ σημαντική καθώς παρέχει πληθώρα υπηρεσιών προς τους πολίτες όλης της χώρας σχετικά με φορολογικά θέματα.Το Υπολογιστικό Νέφος, πολύ γνωστό και με τον όρο «cloud computing» αποτελεί σήμερα το επίκεντρο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία της πληροφορίας (Information Technology-IT). Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ο άμεσος αντίκτυπος που έχει πάνω στις επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες). Προκειμένου να κατανοήσουμε την σημαντικότητα του θέματος και να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε όλους τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί είναι απαραίτητη η επισκόπηση της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και η παράθεση στοιχείων μέσα από αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.