Ευρώ και επιχειρήσεις: η λογιστική σε καθεστώς ευρώ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ευρώ και επιχειρήσεις: η λογιστική σε καθεστώς ευρώ

Τσακυριαννίδου, Ευτέρπη
Τέγου, Χριστίνα

Στο κατώφλι ου 21ου αιώνα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται από την ένταξη της στην ΟΝΕ. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την μετατροπή των τιμών και την προετοιμασία του πολίτη για τη χρησιμοποίηση του ευρώ, του νέου κοινού νομίσματος. Η Ευρωπαϊκή ένωση υποδέχτηκε τον 21° αιών. το δικό της νόμισμα : το ΕΥΡΩ. Εκτός από την τοποθέτηση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αποτελεί προϋπόθεση της λογιστικής σε καθεστώς ΕΥΡΩ. Έτσι μετά την ένταξή μας στην ΟΝΕ υπήρχαν και αλλαγές στις νομοθεσίες, όπως επίσης και διπλή αναγραφή των τιμών στα προϊόντα. Θα αναλύσουμε τις μετατροπές και τις στρογγυλοποιήσεις. Τα παραδείγματα θα μας διευκολύνουν να καταλάβουμε αυτές τις αλλαγές που γίνονται από το ένα νόμισμα στο άλλο. Θα μιλήσουμε επίσης για τα λογιστικά θέματα Κλεισίματος της Χρήσεως 2001 σε ΔΡΧ. και Ανοίγματος της Χρήσεως σε ΕΥΡΩ με την βοήθεια των πινάκων. Το ευρώ και η δραχμή θα συνυπάρχουν για μια περίοδο 2 μηνών (1.1 -28.2.2002). Τέλος σταθεροποιείται η δραχμή στις 340,750 δρχ. = 1 ευρώ .όπως υπάρχει και σταθερή ισοτιμία στις υπόλοιπες 11 χώρες τις ΟΝΕ. Η δυσκολία της αλλαγής αυτής υπήρχε στην αρχή, ωστόσο ελπίζουμε ότι η μετά ΟΝΕ εποχή θα βελτιώσει την κατάσταση της χώρας μας και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώ
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.