Ανώνυμες εταιρίες: Ν. 2190/1920

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ανώνυμες εταιρίες: Ν. 2190/1920

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης

Ξεκινώντας την πτυχιακή μου εργασία, και πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη της ερμηνείας του Ν.2190/1920 περί των Α.Ε, θεώρησα ως πρωτεύον στοιχείο να αναφερθώ στον ορισμό της Α.Ε καθώς και σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν αυτές. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η Α.Ε είναι ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος κεφαλαιουχικής εταιρίας, με την έννοια ότι ενέχει ιδιαίτερη και βαρύνουσα αξία το κεφαλαιουχικό στοιχείο και όχι τα πρόσωπα των συνεταίρων. Η σημαίνουσα αξία του κεφαλαιουχικού στοιχείου διαφαίνεται τόσο στις σχέσεις των συνεταίρων μεταξύ τους (εσωτερικές σχέσεις), όσο και στις σχέσεις της εταιρίας με τους τρίτους (εξωτερικές). Στις εσωτερικές σχέσεις, η σημασία του κεφαλαιουχικού στοιχείου συνίσταται στο ότι η εταιρική ιδιότητα αποκτά αυτοτέλεια απέναντι στο φορέα της. Έτσι μεταβιβάζεται μ’ ευχέρεια από πρόσωπο σε πρόσωπο, πολλές φορές όμως με περιορισμούς. Γι’ αυτό το λόγο ένα πρόσωπο μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερες εταιρικές ιδιότητες χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους, ενώ είναι δυνατή ακόμη και η συγκέντρωση όλων αυτών (των εταιρικών ιδιοτήτων) στα χέρια ενός χωρίς να λύνεται η Α.Ε. Παραπέρα η βαρύτητα της ψήφου του συνεταίρου εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσοστό του κεφαλαίου, το οποίο εκπροσωπούν οι μετοχές του. Τέλος η Α.Ε δεν λύνεται με τον θάνατο, την απαγόρευση, την πτώχευση του συνεταίρου ή με καταγγελία του. Στις εξωτερικές σχέσεις, η σημασία του κεφαλαιουχικού στοιχείου συνίσταται στο γεγονός ότι για τις εταιρικές υποχρεώσεις δεν ευθύνονται προσωπικά οι συνεταίροι αλλά μόνο η εταιρία με την περιουσία της. Αυτό το γεγονός δημιουργεί κινδύνους για τους εταιρικούς δανειστές. Γιαυτό ο νομοθέτης κατοχυρώνει τα συμφέροντα των δανειστών με σειρά μέτρων όπως λ.χ η απαίτηση για συγκέντρωση ενός ελάχιστου ορίου κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρίας, το οποίο πρέπει να παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της "ζωής " της εταιρίας, ο αυστηρός έλεγχος, η συστηματική εποπτεία και η ευρεία δημοσιότητα τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρίας. Η οικονομική σημασία της Α.Ε είναι πολύ μεγάλη. Συνίσταται στο ότι η εταιρία μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλα κεφάλαια, τα οποί

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.