Η ευθύνη των κρατών - μελών για παραβιάσεις του Κοινοτικού δικαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η ευθύνη των κρατών - μελών για παραβιάσεις του Κοινοτικού δικαίου

Τσιγγενοπούλου, Βενετία

Επιχειρώντας μια γενική αποτίμηση της πρόσφατης, ιδίως, νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει βασίμως πως μεταξύ των σημαντικότερων τόμων της συγκαταλέγεται και εκείνη, που αφορά τις αρχές ,οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της ευθύνης του κάθε κράτους -μέλους, όταν τα όργανα του παραβιάζουν, με πράξεις η παραλείψεις τους τις επιμέρους διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Και μάλιστα είτε πρόκειται για διατάξεις του πρωτογενούς είτε και του παραγωγού ευρωπαϊκού κοινοτικό δικαίου. Η στάση αλλά τάση αυτή του ΔΕΚ είναι χαρακτηριστική του ρόλου, τον οποίο, κατά τις καταστατικές του διατάξεις καλείται να διαδραματίσει στο πλαίσιο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινοτικής έννομης τάξης. Πραγματικα, μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ΔΕΚ αποτελεί εγγυητή της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μιας έννομης τάξης η οποία, στην πορεία προς την ουσιαστική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατείνει σταδιακούς στην ολοκλήρωση της με βάση τόσο την αυτονομία της όσο και την ιδιομορφία της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.