Παρουσίαση "ΣΑΜΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ Α.Ε.".

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση "ΣΑΜΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ Α.Ε.".

Αρλέτος, Ιωάννης

Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τη σύσταση, τη δομή, τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών. Στη συνέχεια αναλύει το καταστατικό τους, τα όργανα διοίκησης και τη λύση και την εκκαθάριση τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζει την ανώνυμη εταιρεία "ΣΑΜΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ Α.Ε.". Η οικονομική σημασία της Α.Ε για τη χώρα μας και για κάθε εθνική οικονομία είναι πολύ μεγάλη. Διότι η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί επενδύσεις με σύγχρονη τεχνολογία. Η σύγχρονη τεχνολογία για να αποκτηθεί, χρειάζεται μεγάλα ποσά χρήματος. Η Α.Ε μόνο μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλα κεφάλαια για τέτοιες μεγάλες επενδύσεις. Η Α.Ε επικρατεί στις μεγάλες οικονομικές μονάδες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες και διαθέτει και τον κατάλληλο ανθρώπινο παράγοντα π.χ σπουδασμένους τεχνοκράτες, έμπειρο προσωπικό. Η Α.Ε συγκεντρώνει μεγάλα κεφάλαια που καμία άλλη νομική μορφή δεν μπορεί να μαζέψει. Η Α.Ε μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο με τη μεγάλη διασπορά και κατανομή των μετοχών της σε πλήθος κόσμου. Και ακόμη δίνει το δικαίωμα σε καθένα να πωλήσει τις μετοχές του εύκολα και χωρίς να ρωτάει.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.