Αξιολόγηση ιδιωτικής φτώχειας και χρηματοοικονομικοί στόχοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση ιδιωτικής φτώχειας και χρηματοοικονομικοί στόχοι

Καρρά, Μαρία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να παρουσιάσει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, να αναλύσει τη ελκυστικότητα της για επενδύσεις και να προχωράει στην αξιολόγηση της ιδιωτικής φτώχειας. Βασικός άξονας για τη μεθοδολογική προσέγγιση της μέτρησης της φτώχειας είναι και ο όρος «υποκειμενική» φτώχεια. Η εν λόγω προσέγγιση, παρότι δεν έχει ίσως αναπτυχθεί εκτενώς σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της φτώχειας («αντικειμενική-μονοδιάστατη» ή «αντικειμενική-πολυδιάστατη»), ωστόσο, θεωρείται από πολλούς ερευνητές βασική συνιστώσα των σχετικών αναλύσεων. Η «υποκειμενική» φτώχεια βασίζεται στις αντιλήψεις των ίδιων των νοικοκυριών όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσής τους και επομένως, έμμεσα υποθέτει ότι το όριο της φτώχειας δε δύναται να οριστεί εξωγενώς, αλλά πρέπει να προκύπτει από τα ίδια τα άτομα. Με άλλα λόγια, τα νοικοκυριά είναι σε θέση να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δυνατότητά τους να αντιμετωπίζουν επαρκώς τις οικονομικές τους ανάγκες 21.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις
Φτώχεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.