Η σημασία της αναλυτικής λογιστικής για μία επιχείρηση τριτογενούς τομέα (εμπόριο)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Η σημασία της αναλυτικής λογιστικής για μία επιχείρηση τριτογενούς τομέα (εμπόριο)

Φιλίππου, Κωνσταντίνος

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη σημασία της αναλυτικής λογιστικής και την εφαρμογή της σε επιχείρηση. Η λογιστική κόστους ή κοστολόγηση ή Αναλυτική Λογιστική αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της Λογιστικής που περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών, των κανόνων, των μεθόδων και των τεχνικών με τη χρησιμοποίηση των οποίων προσδιορίζεται το κόστος όλων των φορέων κόστους, δηλαδή των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών, των λειτουργιών, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λοιπών χρήσιμων για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων παραμέτρων των οικονομικών μονάδων. Ο βασικός σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την έννοια και τους βασικούς σκοπούς της Λογιστικής Κόστους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Από την παραπάνω περιγραφή του κυκλώματος της Αναλυτικής Λογιστικής αντιλαμβανόμαστε ότι η διοίκηση έχει την δυνατότητα παρακολούθησης όλης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την πιστή τήρηση του λογιστικού

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.