Το ψάρι sardinella aurita(φρίσσα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το ψάρι sardinella aurita(φρίσσα)

Καρατζάνος, Ελευθέριος

Η φρίσσα ανήκει στην οικογένεια των cluipaidae. Τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της φρίσσας περιλαμβάνουν μικρή διάρκεια ζωής, μικρό μέγεθος και ηλικία πρώτης γεννητικής ωρίμανσης, υψηλή γονιμότητα, υψηλή θνησιμότητα και μικρή επένδυση σε κάθε αβγό. Παρατηρείται επικράτηση των αρσενικών ψαριών τους μήνες της αναπαραγωγής, ενώ τα θηλυκά είναι περισσότερα σε μήκη μεγαλύτερου των 200mm. Η φρίσσα είναι ψάρι γονοχωριστικό, φυλετικά μονομορφικό. Τα θηλυκά ωριμάζουν σε μεγαλύτερο μέγεθος και ηλικία από τα αρσενικά. Η φρίσσα αναπαράγεται μια φορά το χρόνο, στις αρχές του καλοκαιριού. Η διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου είναι στενή και διαρκεί δύο μήνες. Η απουσία περισσότερων από δύο διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης ωοκυττάρων στην ίδια γονάδα αποκαλύπτει τη σύγχρονη ανάπτυξη των ωοκυττάρων της και ταυτόχρονη απόθεσή τους. Τα αυγά της φρίσσας είναι πελαγικά, περιέχουν ένα σταγονίδιο λίπους και είναι μικρότερα σε μέγεθος από αυτά των περισσότερων μελών της οικογένειας Clupeidae.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Ψάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.