Ενδελεχής έλεγχος στην εταιρεία Παπαδοπούλου και στα προϊόντα digestive

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ενδελεχής έλεγχος στην εταιρεία Παπαδοπούλου και στα προϊόντα digestive

Ραφαηλίδης, Αναστάσιος
Λυκοπάντη, Γεωργία-Νεκταρία
Γκούβας, Θεόδωρος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται η μελέτη του μπισκότου ως τρόφιμο με εκτενή αναφορά στα μπισκότα Παπαδοπούλου. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή και δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά των μπισκότων, αλλά και στον τρόπο παρασκευής και κατανάλωσής τους. Στην συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην εταιρεία Παπαδοπούλου. Αναλύεται η οικονομική πολιτική της εταιρείας και γίνεται μνεία στις αξίες μα και τις διακρίσεις της. Επίσης περιγράφεται η φιλοσοφία της εταιρείας και οι συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό της περιβάλλον. Ακολουθεί ενδελεχής έλεγχος στα προϊόντα digestive Παπαδοπούλου με εικόνες και πίνακες που εκθέτουν τη διατροφική αξία του εκάστοτε μπισκότου ή μπάρας δημητριακών. Τέλος παρουσιάζεται η κοινωνική προσφορά της εταιρίας Παπαδοπούλου η οποία είναι πηγαία, καθημερινή και ειλικρινής.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.