Αγροτουρισμός στην Ελλάδα – στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αγροτουρισμός στην Ελλάδα – στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη

Τωμαϊδης, Αριστοτέλης

Σκοπός αυτής της εργασίας ειναι η γνωριμία και η σημασία του αγροτουρισμού στην Ελλάδα καθώς και η εύρεση στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά για τον τουρισμό τα είδη αλλα και τις μόρφες του. Στο δεύτερο κεφάλαιο βλεπούμε τον αγροτουρισμό και την συμβολήτου σε διεθνή επίπεδο καθώς και την προσφορά του στην Ελλάδα, αναλύουμε την οικονομική συνεισφορά, τα προβήματα αλλα και τους τρόπους ανάπτυξης και βελτίωσεις του αγροτουρισμού στην χώρα μας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον αγροτουρισμό και στους τρόπους και τις στρατιγικές της αγροτικής ανάπτυξης εναποθέτοντας ενδεικτικά παραδείγματα αγροτουριστικων προγραμμάτων. Τέλος ακολουθούν συμπεράσματα απο της μελέτη του αγροτουρισμού καθώς και προτάσεις για βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξή του

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.