Το πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές. Η συμβολή των ΜΚΟ στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και η αντιπαράθεση τους με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές. Η συμβολή των ΜΚΟ στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και η αντιπαράθεση τους με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες

Ασλανίδου, Φωτεινή

Οι κλιματικές συνθήκες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων αλλά και το περιβάλλον γενικότερα. Οι ανθρώπινες επιλογές στον τομέα της ενέργειας μετά τη βιομηχανική επανάσταση φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αλλαγές που παρατηρούνται στο παγκόσμιο κλίμα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και την ανησυχία των οικολογικών οργανώσεων. Στόχος της εργασίας μέσω της ανάλυσης της παρούσας κατάστασης στο χώρο της ενέργειας, η οποία ευθύνεται για τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται, είναι να εξεταστεί αν η υπογραφή και συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο για την υιοθέτηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι επιβεβλημένη. Να εξετάσει επίσης τη συμβολή των ΜΚΟ στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και των συνεπειών τους και να παραθέσει τις παρεμβάσεις των πετρελαιοπαραγωγών κρατών.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα
Κλιματολογικές αλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.