Αλφαβητισμός και εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Είναι απαραίτητο εργαλείο για την κριτική αντιμετώπιση των ΜΜΕ από το κοινό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αλφαβητισμός και εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Είναι απαραίτητο εργαλείο για την κριτική αντιμετώπιση των ΜΜΕ από το κοινό

Καραδημήτρη, Αικατερίνη

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο όρος ΜΜΕ και ο ρόλος τους στην σύγχρονη κοινωνία. Ερευνάτε αν υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης τόσο των παιδιών στα μέσα, όσο και των ενηλίκων. Επιπλέον διερευνάτε η ύπαρξη των προγραμμάτων από διάφορους φορείς και αν το σχολείο έχει εντάξει τέτοιου είδους μαθήματα στο πρόγραμμά του. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η κοινωνία μεριμνά για τον αλφαβητισμό κυρίως των νέων στα ΜΜΕ και αν αυτό είναι απαραίτητο. Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία χωρίζεται σε τρεις τομείς. Πρώτα, γίνεται έρευνα για την εκπαίδευση των παιδιών στα ΜΜΕ μέσω του σχολείου, πιο συγκεκριμένα ερευνάτε αν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει εντάξει μαθήματα σχετικά με τα ΜΜΕ στο πρόγραμμά του. Δεύτερον εξετάζεται αν υπάρχουν διάφοροι φορείς που οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα αλφαβητισμού στα μέσα. Τέλος διερευνάτε αν υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης στα ΜΜΕ για ενηλίκους. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και στο ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος (κεφάλαιο 1) αναλύεται ο όρος ΜΜΕ και ο ρόλος τους στην σύγχρονη κοινωνία. Επιπλέον αναλύεται η έννοια του αλφαβητισμού στα μέσα και οι λειτουργίες της επικοινωνίας και των μηνυμάτων που εκπέμπονται από τα ΜΜΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται για πιο λόγο είναι απαραίτητος ο αλφαβητισμός των νέων στα ΜΜΕ και πως αυτός θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη απέναντι στα μέσα. Στο δεύτερο μέρος το ερευνητικό στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η έρευνα για την ύπαρξη ή όχι προγραμμάτων εκπαίδευσης των νέων στα μέσα, παρουσιάζονται οι δράσεις του ΙΟΜ σχετικά με τον αλφαβητισμό των νέων στα ΜΜΕ. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται τα συμπεράσματα της εργασίας και η μελλοντικές προσπάθειες για βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μέσα

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.