Η Ταυτότητα των μεταναστών ως παράγοντας ρατσισμού και ξενοφοβίας - η περίπτωση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η Ταυτότητα των μεταναστών ως παράγοντας ρατσισμού και ξενοφοβίας - η περίπτωση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα

Τζουβάρα, Φωτεινή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει, αν και κατά πόσο η ταυτότητα των μεταναστών αποτελεί παράγοντα ρατσισμού και ξενοφοβίας για τους Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα, μελετάται ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο εκλαμβάνονται και εντάσσονται οι μετανάστες στην ελληνική κοινωνία. Το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στο θέμα των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας και επιχειρεί να διερευνήσει τα ακόλουθα :- ποιοι οι λόγοι που τους οδηγούν στη μετανάστευση, - ποια είναι τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο νέο περιβάλλον, - ποια η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι τους, - αν οι Έλληνες είναι αρνητικά προκατειλημμένοι απέναντι τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.