Η υιοθέτηση του διαδικτύου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η υιοθέτηση του διαδικτύου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας

Βασιλειάδου, Ευδοκία

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να διερευνήσει την υιοθέτηση του διαδικτύου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ξενοδοχειακό επιχειρησιακό περιβάλλον ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνεται το νομικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαμόρφωση της τουριστικής στρατηγικής ανάπτυξης, το τέταρτο στο διαδίκτυο και τον τουρισμό. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το μεθοδολογία της έρευνας ενώ στο έκτο δίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τέλος στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα και τις προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.