Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα

Καλαϊτζής, Κυριάκος
Δημητριάδου, Μαρία

Σε αυτήν την εργασία κάνουμε μια περιεκτική περιγραφή για μια σχεδόν νέα μέθοδο χρηματοδότησης, το Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση). Η μίσθωση έχει γίνει ένα πολύ κατάλληλο και χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αγοράσουν τον εξοπλισμό της πιο πρόσφατης τεχνολογίας - ή ακόμα και μεταχειρισμένο - με την κράτηση της κυριότητας τους. Μια σύμβαση μίσθωσης αποτελείται από δύο μέρη, τον εκμισθωτή και το μισθωτή. Ο πρώτος είναι η επιχείρηση που αγοράζει τον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή και ο δεύτερος είναι αυτός που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και πληρώνει το ενοίκιο. Φυσικά, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο εκμισθωτής έχει την ιδιοκτησία του εξοπλισμού έως ότου λήγει η σύμβαση μίσθωσης. Υπάρχει ποικίλος εξοπλισμός που μπορεί να μισθωθεί. Ο πιο συνηθισμένος είναι: βιομηχανικός εξοπλισμός, υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα κ.λ.π., μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, φορτηγά, δεξαμενές, αυτοκίνητα κ.λ.π....) για επαγγελματικούς λόγους, τα μηχανήματα κατασκευής (εκσκαφείς, ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα άμμου /χωματουργικών έργων, φορτωτές κ.λ.π.), οποιοδήποτε είδος ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης, έχει καθιερωθεί κι ένα νέο προϊόν η μίσθωση ακίνητων περιουσιών. Στη συνέχεια της εργασίας κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια της μίσθωσης, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της είναι και τις διαφορές της με τον παραδοσιακό τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.