Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Διαμαντής, Γεώργιος

Στην εργασία μελετάμε της εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει μεγάλο πλούτο και ποικιλομορφία τουριστικών πόρων (λίμνες, βιότοποι, δάση, αισθητικά τοπία, χιονοδρομικά κέντρα, παραδοσιακά χωριά, ιστορικοί χώροι, κλπ). Αυτή η ποικιλία στην εναλλαγή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος δημιουργεί ένα πλαίσιο ευνοϊκών προϋποθέσεων για μια ισόρροπη, στο χώρο και στις μορφές, τουριστική ανάπτυξη. Σήμερα εν τούτοις το ξενοδοχειακό δυναμικό και η τουριστική δραστηριότητα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα αλλά και με τις δυνατότητες που προσφέρονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.