Η προστασία του διοικούμενου κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης και ο διοικητικός έλεγχος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η προστασία του διοικούμενου κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης και ο διοικητικός έλεγχος

Τραϊανίδου, Αναστασία
Κοτήλη, Δήμητρα

Το θέμα της προστασίας του διοικούμενου είναι εξαιρετικά πολύπλοκο με πολλές προεκτάσεις. Στην λειτουργία της δημόσιας διοικήσεως οι εμπλεκόμενοι είναι η διοίκηση που παρέχει της υπηρεσίες της και οι διοικούμενοι που τις χρησιμοποιούν. Η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιας διοίκησης και διοικούμενου οφείλουν να είναι σχέσεις ειλικρινούς συνεργασίας. Ο διοικούμενος δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο της κρατικής δραστηριότητας, από την άποψη ότι η δράση της απευθύνεται κατ' εξοχή σ' αυτόν, αλλά αποτελεί και τον βασικό λόγο ύπαρξης και ανάπτυξης του οργανωμένου κράτους. Η κεντρική αυτή θέση την οποία κατέχει ο διοικούμενος καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που συνεπάγονται αντίστοιχα υποχρέωση σεβασμού και έλεγχο της τηρήσεως από την δημόσια διοίκηση. Ο κρατικός μηχανισμός για να διασφαλίσει την έρρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης αλλά και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των διοικούμενων έχει εκδώσει νομοθετήματα όπως Ν. 2690/1999 περί διοικητικής διαδικασίας, τα οποία είναι προσιτά στον διοικούμενο για να γνωρίζει το εύρος των δικαιωμάτων του αλλά και τις υποχρεώσεις του προς την διοίκηση. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια με την δημιουργία ανεξάρτητων διοικητικών αρχών όπως ο συνήγορος του πολίτη, και το σώμα επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, (τα οποία θα αναπτύξουμε παρακάτω) συνεχούς ελέγχου του τρόπου δράσης της διοίκησης αλλά και δυνατότητας παρέμβασης υπέρ του αδικούμενου πολίτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοικητική μέριμνα
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.