Συναισθηματική νοημοσύνη και διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη και διοίκηση

Παπαδόπουλος, Νικόλαος

Οι απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων για την ανεύρεση όσο το δυνατόν του καταλληλότερου προσωπικού, αλλά και την συστηματική επιμόρφωση του, καθιστούν την συναισθηματική νοημοσύνη και την καλλιέργεια της ως στοιχείο απαραίτητο που μπορεί να οδηγήσει μία επιχείρηση σε θετικά αποτελέσματα και στην εκπλήρωση του εργασιακού στόχου. Σε αυτήν την εργασία θα δείξουμε την σύνδεση και την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης με την ηγεσία και το management. Στο πρώτο κεφάλαιο θα δώσουμε τον ορισμό και τις θεωρίες της συναισθηματικής νοημοσύνης και τις σχετικές δεξιότητες. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δείξουμε την σύνδεση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την ηγεσία, καθώς και τον διαχωρισμός ηγεσίας με management. Στο τρίτο κεφάλαιο θα δώσουμε την σύνδεση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την ηγεσία και το management, την πρακτική της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα στην επιχείρηση, την διαφορά ανάμεσα στην διανοητική νοημοσύνη (IQ) και την συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) και την σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η έρευνα που εκπονήθηκε με την χρήση ερωτηματολογίων. Στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκονται τα συμπεράσματα από την έρευνα και από την εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.