Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Αυγερινού, Δήμητρα

Με την εργασία αυτή, οι αναγνώστες έχουν στα χέρια τους τον Κ. Β. Σ (Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων), δηλαδή το Π. Δ. 186/92, καθώς και τους συναφείς με αυτόν νόμους, όπως θα λειτουργήσουν από 1. 1. 2003, πλήρως κωδικοποιημένους και με πολλά αναλυτικά ευρετήρια για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο ζητούμενο. Οι διατάξεις του Κ. Β. Σ. έχουν ως στόχο: - Την απλοποίηση στον τρόπο τήρησης και έκδοσης στοιχείων. - Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τη σήμανση των μηχανογραφικών φορολογικών εντύπων και την κατάργηση της θεώρησης αυτών με την διαδικασία της διάτρησης. - Την αξιοποίηση μηχανογραφικών δυνατοτήτων και δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτομαγνητικά μέσα με παράλληλη κατάργηση του φυσικού αρχείου (χαρτιά). - Την άρση ασαφειών και αμφισβητήσεων κυρίως σε ότι αφορά την αναγνώριση των αποτελεσμάτων που εξάγονται από τα τηρούμενα βιβλία. - Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου και των διασταυρώσεων. Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ένα κατ’ άρθρο ευρετήριο του Π. Δ. 186/92 Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το κωδικοποιημένο κείμενο του Π. Δ. 186/92, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και όπως θα ισχύει από 1.1. 2003, με όλες τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο πρόσφατος Ν. 3052/2002 για τις “Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.”

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.