Επιχειρηματικές στρατηγικές στο internet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιχειρηματικές στρατηγικές στο internet

Δρούγκα, Σοφία

Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στο χώρο του Internet καθώς και να αναλυθούν τα βήματα τους. Αρχικά θα γίνει η ανάλυση του περιβάλλοντος στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, θα παρουσιαστούν οι γενικές έννοιες αυτού, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κατά τη χρήση του καθώς και οι βασικοί κανόνες που διέπουν την αγορά. Έπειτα θα γίνει αναφορά στην υπερτίμηση των δυνατοτήτων του Internet και θα σταθούμε στα σημεία που προκάλεσαν διόγκωση των προσδοκιών στη χρήση των τεχνολογιών του Internet, στα παραπλανητικά σήματα των αγορών καθώς θα σχολιαστούν και οι «μύθοι» που οδήγησαν στην διόγκωση αυτή και θα παρουσιαστούν οι αδυναμίες τους. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην αντίληψη της στρατηγικής, θα περιγραφούν οι συνέπειες από τις αλλαγές που επήλθαν στην αγορά από την απουσία της στρατηγικής. Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως η «Λειτουργική Αποτελεσματικότητα» είναι διαφορετική από την στρατηγική και παρουσιάζεται ο ορισμός της στρατηγικής. Παραθέτεται ο σχεδιασμός της στρατηγικής και η υλοποίηση της, αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τη στρατηγική αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη. Έπειτα διατυπώνεται ένας μεθοδολογικός τρόπος εισαγωγής μιας εταιρίας στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρίν καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Στο τελικό στάδιο της εργασίας θα γίνει παρουσίαση της εταιρίας cookisto μιας νέας ιδέας που παρουσιάζεται στο χώρο του Internet τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και έχει αγαπηθεί από τους φίλους του διαδικτύου. Τέλος αναφέρονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά την έρευνα την οποία κάναμε με την εκάστοτε πτυχιακή εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.