Στρατηγική βιομηχανικού μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Στρατηγική βιομηχανικού μάρκετινγκ

Παυλίδης, Ελευθέριος

Η επιστήμη του Marketing είχε αναπτυχθεί πολλά χρόνια πριν όχι μόνο στην καταναλωτική αγορά αλλά τελευταία και στη Βιομηχανική. Στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες έχει αναφερθεί ότι η αξία των συναλλαγών στο Βιομηχανικό Marketing είναι περίπου διπλάσιο της αξίας του Καταναλωτικού Marketing. Η Βιομηχανική αγορά περιλαμβάνει επιχειρήσεις που προμηθεύουν με βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες τις βιομηχανικές εταιρείες, βιοτεχνίες, δημόσιες επιχειρήσεις, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Στην εργασία αυτή θέματα του Βιομηχανικού Marketing μελετώνται και ιδιαιτέρως η φιλοσοφία Marketing και Βιομηχανικού Marketing, τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής αγοράς, η Συμπεριφορά των Αγοραστών και Οργανισμών, ο σχεδιασμός - προγραμματισμός μιας βιομηχανικής επιχείρησης, η έρευνα των βιομηχανικών αγορών, η τμηματοποίηση των βιομηχανικών αγορών, τα δίκτυα διανομής των βιομηχανικών προϊόντων, η προώθηση και προβολή στο Βιομηχανικό Marketing.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Βιομηχανικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.