Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικά σχέδια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικά σχέδια

Καλομάλλου, Βασιλική
Τσατσάνης, Γεώργιος

Θέμα της εργασίας αυτής είναι η επιχειρηματικότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια (business plan) , τα βήματα δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να θέσει , με επιτυχία , μια ιδέα σε εφαρμογή. Η επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια καθολικά και παγκόσμια αναγνωρισμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα πλέον όλα τα οικονομικά εγχειρίδια αναφέρονται σε τέσσερις συντελεστές της παραγωγής : το κεφάλαιο , την εργασία , το έδαφος και την επιχειρηματικότητα. Στον τόπο μας ωστόσο εξακολουθεί να είναι μια έννοια παρεξηγημένη και για να είμαστε ειλικρινείς την κύρια ευθύνη γι ‘αυτήν την παρεξήγηση την έχουν οι φορείς της, δηλαδή ορισμένοι επιχειρηματίες με την συμπεριφορά που επέδειξαν σε ορισμένες φάσεις της συγκρότησης του κράτους μας. Η «επιχειρηματικότητα» τους ταυτίζονταν με την άμεση εξάρτηση από το κράτος , τις παραγγελίες του, τις ενισχύσεις του, και τα κίνητρα που παρείχε στις επιχειρήσεις. Συνέβαλαν όμως σ’ αυτήν αγκυλώσεις του παρελθόντος , δογματισμοί-εξακολουθούν να επιβιώνουν ακόμα και σήμερα - και ένα αναχρονιστικό κανονιστικό πλαίσιο. Εξ αιτίας όλων αυτών η χώρα μας κατέχει το θλιβερό προνόμιο να είναι η τελευταία , μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στην εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναληφθεί έντονη προσπάθεια για την άρση των εμποδίων , ενώ τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα, ευκρινώς, ορατά, σε κάποιες δε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων είναι και επώδυνα , σε όρους θέσεων απασχόλησης ( μεταφορά ολόκληρων εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων ιματισμού σε βαλκανικές χώρες). Τι είναι όμως επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά σχέδια ; Στα ερωτήματα αυτά προσπαθεί - με την πολύτιμη βοήθεια της βιβλιογραφίας - να δώσει κάποιες απαντήσεις η παρούσα εργασία . Σε γενικές γραμμές στην εισαγωγή γίνεται μια αναφορά στο τι συνιστά την επιχειρηματικότητα κατά την ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών . Ακολουθεί η ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου , με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των στρατηγικών παραγωγής , πωλήσεων και κόστους, παρατίθεται ένα σχέδιο business plan - με αναγκαίες προσαρμογές - και έπεται η εξέταση του ρόλου του κράτους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων που επιτρέπουν την επιβίωση τους . Στο τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία και αναφέρονται οι κυριότεροι δικτυακοί τόποι , υλικό των οποίων χρησιμοποιήθηκε είτα άμεσα είτε έμμεσα στη εργασία αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.