Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Τραπεζικό μάρκετινγκ

Μαρκοπούλου, Παναγιώτα

Στη σημερινή τραπεζική πραγματικότητα, η διεθνοποίηση και ο ανταγωνισμός στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αναπτύσσονται με αλματώδεις ρυθμούς και οι αλλαγές που συντελούνται στην τραπεζική αγορά είναι τεράστιες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι κανείς σίγουρος για το νέο τραπεζικό τοπίο που θα αναδειχθεί κατά τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι πολλοί είναι οι παράγοντες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία των τραπεζικών επιχειρήσεων. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι εκείνες οι τράπεζες που κατέχουν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ξεχωριστή θέση στην αγορά εφαρμόζουν τις αρχές του τραπεζικού Μάρκετινγκ με συνέπεια και αποτελεσματικότατα και χρησιμοποιούν στρατηγικές προσανατολισμένες στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Έχουν, δηλαδή, από την κορυφή της διοικητικής τους πυραμίδας μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, ενστερνιστεί τη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ και έχουν ανάγει την εξυπηρέτηση των πελατών σε κορυφαία τους επιδίωξη. Οι τράπεζες αυτές είναι δεδομένο ότι και υπό τις διαμορφούμενες νέες συνθήκες της αγοράς θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με επιτυχία. Το Μάρκετινγκ ασχολείται με τους πελάτες όσο καμία άλλη τραπεζική λειτουργία. Η εξεύρεση πελατών, η προσέλκυση τους και η αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών τους, ώστε να μείνουν ευχαριστημένοι και να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται και στο μέλλον με την τράπεζα, βρίσκονται στην καρδιά της φιλοσοφίας του. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το τραπεζικό στέλεχος που ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ, αφού τις αρχές αυτές καλείται να εφαρμόσει καθημερινά στη δουλειά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.